פרסומת

דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

עובד/ת סוציאלי/ת לתחום נוער והתמכרויות לתקופה קצובה

 

כ"א באדר, תשפ"ג

14 במרץ, 2023

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת לתחום נוער והתמכרויות

לתקופה קצובה

מקום עבודה: אגף לשירותים חברתיים

היקף משרה: 75% משרה

דירוג דרגה:   דירוג עובדים סוציאליים, דרגה בהתאם לוותק והשכלת המועמד/ת

כפיפות:         למנהל אגף שירותים חברתיים או מי מטעמו

תקופת העסקה: מיידי עד 31.8.2023, תיתכן הארכת תקופת העסקה.

תיאור התפקיד:

עובד/ת סוציאלי/ת הפועל/ת במסגרת האגף לשירותים חברתיים, האחראי/ת בתפקידו/ה למתן טיפול לבני נוער

בגילאי 12-18 על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות התנהגותית. אחראי/ת על איתור ויצירת קשר עם בני נוער הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.

 

עיקרי התפקיד:

 • טיפול בבני נוער במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול רלבנטיים.
 • מתן טיפול על פי שיטות ומיומנויות המקובלות במקצוע.
 • פיתוח וקיום קשרים עם גורמים מטפלים באגף לשירותים חברתיים ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה בהתאם לצרכי הנער/ה.
 • קיום קשרים עם בני משפחת הנער/ה.
 • במידת הצורך, הפניית הנער/ה למסגרת חוץ ביתית ושמירה על קשר עם הנער/ה משפחתו/ה והמסגרת הקולטת.
 • איתור צרכים ובעיות בקהילה הנוגעים לכלל בני הנוער ובפרט לאילו שבטיפולו/ה והצגתם לממונים עליו.
 • מתן שירותי טיפול וגמילה לאנשים על רצף ההתמכרות.
 • שיפור מצבן של אוכלוסיות שבטיפול באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • איתור, יישוג ועבודת רחוב במתחמי הקהילה של אוכלוסייה על רצף ההתמכרות.
 • קיום מפגש/ים ושיחות עם בני הנוער בכל מקום לצרכי איתור וטיפול.
 • ביצוע ביקורים בבתי הנערות והנערים ובמוסדות להבטחת המשכיות הטיפול.
 • ליווי תהליך ביצוע בדיקות סטטוס השימוש בחומרים פסיכואקטיביים על ידי בני הנוער.
 • ייעוץ לעובדים סוציאליים אחרים בטיפול במתמכרים.
 • הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
 • ניהול רישום ומעקב אחר תוכניות ההתערבות בתיק לקוח ממוחשב ודיווח לממונים בעל פה ובכתב.
 • השתתפות בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים.
 • ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה ובהתאם לצרכי הרשות.

דרישות תפקיד:

 • השכלה:

תואר ראשון (B.S.W) בעבודה סוציאלית.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 • בוגר/ת קורס בסיס לטיפול בנפגעי התמכרויות (או התחייבות להשלמת הקורס תוך שנה מתחילת עבודה).
 • ניסיון:

ניסיון של שנתיים בעבודה טיפולית ובעבודה עם מתבגרים – יתרון.

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

כישורים ומיומנויות:

 • יכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים.
 • תודעת שירות גבוהה.
 • יחסי אנוש טובים מאד.
 • יכולת הקשבה.
 • יושרה ואמינות.
 • שליטה ביישומי מחשב.
 • יכולת  ביטוי בעל פה ובכתב ברמה גבוהה.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • המתקבל לתפקיד יחויב בקורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון שם המשרה עד  תאריך 28.3.2023 לידי איריס חזן לדוא"ל:  jobs@efrat.muni.il

מס' טל': 02-9939312. בנוסף, יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efrat-jobs רק פניות מתאימות תיעננה.

הערות:

 1. על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 2. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.

 1. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 1. תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.