כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי
מכרז פומבי מס' 11/2021 פינוי קרטון ונייר כללי
מכרז פומבי מס' 9/2021 לשכירת שטחי חקלאות בגבעת העיטם כללי 05/08/2021

עבור לארכיון המכרזים