כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים כללי 13/08/2018
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי
מכרז פומבי מס' 4/18 - מכרז מתן שירותי שמירה ואבטחת מוסדות חינוך ואבטחה בשטח שיפוט אפרת כללי
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי
מכרז פומבי מס' 3/2021-מסופון בתאנה והסדרי תנועה נוספים כללי 12/05/2021
מכרז פומבי מס' 7/2021 הקמת מועדון נוער בדקל ג' / צופים כללי 08/06/2021

עבור לארכיון המכרזים