כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי
מכרז פומבי מס' 10/2021-מכרז הקמת מועדון נוער בדקל ג' / צופים כללי
מכרז פומבי מס' 1/2022 אספקת והתקנת ציוד לחדר כושר למרכז ספורט באפרת כללי
מכרז פומבי מס' 4/2022 מתן שירותי אבטחה ושמירה כללי

עבור לארכיון המכרזים