דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת נוער

כ' אייר, תשפ"ב

18 במאי, 2022

 

 

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת נוער

מקום עבודה: אגף לשירותים חברתיים

היקף משרה: 75%

דירוג: דירוג עובדים סוציאליים, מתח דרגות יא'-ט'

כפיפות:  מנהל אגף שירותים חברתיים

עיקרי התפקיד:

 • טיפול בנערים ובנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודם האישי, משפחתי וחברתי.
 • איתור ויצירת קשר עם בני ובנות נוער הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.
 • יצירת קשרים עם גורמים מטפלים באגף ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, בהתאם לצרכי הנער/ה.
 • ליווי וטיפול במשפחות הנערות והנערים.
 • במידת הצורך, הפניית הנער/ה למסגרת חוץ ביתית ושמירה על הקשר עם הנער/ה, עם משפחתו/ה ועם המסגרת אליה הופנה/תה.
 • איתור צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכלל הנערים והנערות ולאילו שבטיפולו בפרט, והצגתם לממונים עליו.
 • ייעוץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם הנערות והנערים.
 • ביצוע העבודה לפי תוכנית עבודה. וניהול רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ודיווח לממונים עליו כנדרש.
 • השתתפות בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים.

 

דרישות התפקיד:

 • השכלה:

תואר ראשון (B.S.W) בעבודה סוציאלית.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 • ניסיון:

עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום עבודה עם נוער.

 • אישור היעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001.
 • המתקבל לתפקיד יחויב לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד. השתתפות בקורסים ובהשתלמויות ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקה של העובד כעו"ס נוער.

כישורים ומיומנויות:

 • יכולת ליצור קשר משמעותי עם בני נוער בסיכון.
 • יכולת לעבודה עצמאית גם בתנאי חירום ולחץ.
 • יכולת עבודה בצוות וראייה מערכתית.
 • יכולת לבנות סביבת הדרכה ממוקדת, שיטתית ומבוקרת.
 • יחסי אנוש מעולים.
 • גמישות בשעות עבודה (עבודה ערב אחד בשבוע לפחות ובהתאם לצורך).

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון  

      שם המשרה לאיריס חזן עד תאריך 1.6.2022 לדוא"ל: jobs@efrat.muni.il  טל' 02-9939316.

      יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob  רק פניות מתאימות תיעננה.

 

הערות:

 • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.