דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

דרוש/ה ממלא/ת מקום לעובד/ת סוציאלי/ת פרטני/ת לתחום הזקנה (לתקופת חל"ד)

‏                                                                                                                                    י"ב כסלו, תשפ"ב

                                                                                                                                    ‏16 בנובמבר, 2021

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

ממלא/ת מקום לעובד/ת סוציאלי/ת פרטני/ת לתחום הזקנה (לתקופת חל"ד)

 

מקום עבודה: אגף לשירותים חברתיים

היקף משרה: 75%

דירוג:   דירוג עובדים סוציאליים, מתח דרגות י'-ח'

כפיפות: מנהל אגף שירותים חברתיים

תקופת העסקה: 5.1.2022 עד 30.4.2022 (תתיכן הארכת תקופת העסקה)

תיאור התפקיד:

טיפול באוכלוסייה הוותיקה במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות ושירותים רלבנטיים עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.  עבודה בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים.

עיקרי התפקיד:

 • פיתוח וקיום קשרים עם גופים ארציים (משרד הבריאות, ביטוח לאומי, בתי חולים וכד'), אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי האגף וטיפול באוכלוסיית הוותיקים.
 • שיפור מצבה של אוכלוסיית הוותיקים באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • קיום מפגשים ושיחות עם האוכלוסייה הוותיקה לצורך איתור וטיפול.
 • איתור בעיות וצרכים בקהילה של האוכלוסייה הוותיקה והצגתם בפני הממונים.
 •  ביצוע תפקיד על פי תוכנית עבודה. התחלה והשלמת טיפולים בצורה מבוקרת.
 • ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
 • השתתפות בוועדות ובדיונים רלוונטיים לפיתוח שירותים לאוכלוסייה הוותיקה.
 • הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי הטיפול.
 • הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (לאחר קבלת הכשרה המתאימה לכך).
 • עבודה עם פעילים לקידום יוזמות למטרת רווחת האזרחים הוותיקים ברשות.
 • ליווי שירותים פעילים ופיתוח שירותים נוספים עבור האוכלוסייה הוותיקה.
 • ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה ובהתאם לצרכי הרשות.

דרישות התפקיד:

 • השכלה:

תואר ראשון (B.S.W) בעבודה סוציאלית.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

   ניסיון:

 • ניסיון בעבודה במחלקת רווחה – יתרון.

              ניסיון בעבודה עם ותיקים – יתרון.

 • ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה – חובה.

כישורים ומיומנויות:

 • יכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים.
 • יכולת ארגון, קבלת החלטות והתמודדות עם לחצים.
 • יוזמה ומוטיבציה.
 • תודעת שירות גבוהה.
 • יחסי אנוש טובים מאד.
 • יושרה ואמינות.

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון
שם המשרה עד תאריך 30.11.2021 לדוא"ל   mkadam@efrat.muni.il , יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob. רק פניות מתאימות תיעננה.

הערות:

 • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.