הסבר אודות מתווה "בודקים ולומדים"


1. ההבדל בין מחלים, מחוסן, ומי שאינו מחלים/מחוסן:
על פי ההנחיות אין הבדל בין כלל התלמידים.
כולם מחויבים ב2 בדיקות האחת ביום ראשון ואחת ביום רביעי ולהצהיר על תשובה שלילית בפורטל.
למעט מחלימים טריים 

2. "מחלים טרי" - מאומת לקורונה אשר החלים ועוד לא חלפו 60 יום מהחלמתו (ובפועל 90 יום במידה ואין להו תסמינים) מי שעונה להגדרה זו לא נדרש להיבדק במתווה מכיוון שבתקופה זו עלולים לצאת חיוביים בזמן שאינם חייוביים באמת.

3. ילד שאחד מבני המשפחה שלו מאומת לקורונה:
במקרה זה, אנו מבדילים בין 2 מקרים, האם המאומת בבידוד חדרי (מבודד משאר בני הבית, פרטים על הנחיות למבודדים באתר משרד הבריאות) או לחלופין אין שמירה על כללי הבידוד בתוך הבית.
א. אם הילד הוא מחלים טרי: אינו נדרש כאמור לבדיקה ויכול לצאת בכל מקרה.
ב. אם הילד מחלים/מחוסן: במידה והמאומת בבידוד חדרי (משאר בני הבית), הילד יכול להצטרף למתווה ולצאת לבית הספר.
במידה והמאומת לא מבודד משאר בני הבית, על הילד להמתין שהמאומת יחלים ורק אז יוכל להצטרף למתווה ולחזור ללימודים.
ג. אם הילד לא מחוסן ולא מחלים: במידה והמאומת בבידוד חדרי (משאר בני הבית) יכנס הילד לבידוד מלא מהחשיפה האחרונה למאומת (יכול לקצר ל5 ימים ביום החמישי לבצע אנטיגן מוסדי ובמידה ושלילי לצאת)
אם המאומת לא שומר על כללי בידוד משאר בני הבית, לאחר החלמת המאומת יכנס הילד לבידוד מלא (יכול לקצר ל5 ימים ביום החמישי לבצע אנטיגן מוסדי ובמידה ושלילי לצאת)

4. בידוד:
ילד אשר נחשף לחולה מאומת ולא מבצע בדיקות על פי המתווה כל ראשון ורביעי, יכנס לבידוד מלא של 14 יום.
יוכל לקצר ל5 ימים על ידי ביצוע אנטיגן מוסדי ביום החמישי.