עדכון מוצש וארא 1.1.2022


תושבים יקרים,

נכון להערב ישנם 49 חולים מאומתים לקורונה ומאות ילדים בעיקר במערך החינוך שנכנסו לבידוד.

חולים רבים הם ילדים ואנשי צוות חינוכי ובעקבות כך ישנם השפעות על מערכי החינוך באפרת.

ההורים והתלמידים קיבלו הודעות הכוללות הנחיות מותאמות.

היות וישנם עומסים רבים על מתחמי הבדיקות לאנטיגן לאלו שכבר מחוסנים ונדרשים לבדיקה בכדיי לצאת מבידוד, אנו נערכים בכמה מישורים:

1. בקשת ניידת בדיקות pcr מפיקוד העורף. ברגע שנקבל אישור נוכל לפרסם את המועד והשעה.

לצפייה במיקומי המתחמים:

https://www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx

2. בדיקות אניטגן בבתי הספר על ידי נאמני הקורונה של בתי הספר היסודיים.

בדיקת אנטיגן מוסדית מיועדת לקיצור בידוד למחלימים או מחסונים שנחשפו לחולה מאומת בלבד!

מדובר במבצע מורכב ומתואם עם בתי הספר ומתבסס על נאמני הקורונה שעברו הסמכה על ידי מד"א ומשרד החינוך

ולכן בשלב הראשוני הבדיקות מיועדות לתלמידים ואנשי צוות מחוסנים בלבד אשר נחשפו לחולה מאומת ונדרשים לבדיקת אנטיגן.

מי שקיבל מסרון ממשרד הבריאות או מפיקוד העורף חייב לבצע בדיקה במתחמים המאושרים

https://experience.arcgis.com/.../2bd444dbe59246d5a3cb7d3...

הבדיקות יערכו בחדרים מותאמים בשלוחות המתנ"ס ליד בתי הספר ועל הנבדק להביא תעודת זהות+ אישור הורה/ נוכחות הורה חובה!

במקביל אנו פועלים להרחיב את הבדיקות גם לגנים והתיכונים.

*תלמידי בית הספר אלומים יבצעו את הבדיקות בבית הספר אריאל בתמר עד לסיום הסמכת נאמן הקורונה.

בפתחו של שבוע חדש אנו מבקשים להקפיד על מסכות ומרחק ומזכרים כי ילד שאנו מרגיש טוב לא מגיע אל המוסד החינוכי.

המועצה איתכם ובשבילכם!