עדכון בעקבות בידודים בגני הילדים


תושבים יקרים,

לפני זמן קצר נודע לנו כי ישנו איש צוות חולה קורונה.
בעקבות כך הוכנסו  4 גני ילדים בשכונת התמר לבידוד/כיתה ירוקה.

מודל  "כיתה ירוקה" מאפשר שגרת לימודים לצד בדיקות.
הצטרפות למודל זה מותנת בחתימת ההורים ובאישורם.
ילדים בכיתה ירוקה נמצאים בבידוד לכל דבר בזמן שאינם במסגרת הכיתה הירוקה
ילד/ה ללא אישור הורים לא יוכל להצטרף למתווה ויקיים את הבידוד בביתו.

במידה וטרם חתמתם על האישור אנו מצרפים את הקישור:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class

במהלך התחקיר הפנימי שעשינו עלה כי הבדיקה לא בוצעה כנדרש ולמנגנון הפיקוח הקיים לא היו הכלים לזהות זאת בזמן

.בימים האחרונים גוייס עובד חדש במימון משרד החינוך כממונה קורונה רשותי בגני ילדים בכדיי לוודא שמקרים כאלה לא יקרו שוב.

אנו נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות 

בשורות טובות ובריאות איתנה לכולם