עדכון מוצאי חג 17.5 בשעה 23:30


עדכון מוצאי חג 17.5 בשעה 22:30

תושבים יקרים,

נכון לשעה זו ישנם באפרת 11 תושבים מאומתים לנגיף הקורונה.
במהלך החג נודע כי ישנם 5 נערות נוספות שהינן חיוביות לנגיף הקורונה משכבת כתות ו בבית הספר אורות עציון בנות.
צוות התחקור של המועצה בסיוע בעלי תפקיד באגף הביטחון נאלצו להגיע פיזית במהלך החג  לעדכן את משפחות הנערות שנמצאו חיוביות
ו - 20 נערות נוספות מהשכבה 
שהוכנסו לבידוד.
מאז צאת החג מתבצעים תחקורים בדגש על הקבצות, הסעות ומסגרות בלתי פורמאליות.
צוות התחקור נמצא בקשר רצוף עם מפקחת משרד החינוך ופועל בהתאם להנחיותיה.
הודעות פרטניות נשלחו וישלחו במהלך הערב ומחר לכל מי שנדרש/ת לבידוד.
התפרצות הקורונה של הימים האחרונים באפרת מוגדרת חריגה בשל כמות הנדבקים ממקור אחד.
אנו פועלים להבאת ניידת דיגום על מנת לבדוק כמה שיותר תלמידים שקשורים לחולים החדשים. הבדיקות מותנות באישור הורים. עדכון בנושא זה יקבלו ההורים מבתי הספר.
אנו שבים ומבקשים להקפיד מאד על הנחיות הבידוד, לבצע בדיקות ולשים לב לתסמינים - גם אם הם קלים.
המטרה היא לקטוע ככל הניתן את ההדבקה שהולכת ומתפשטת בקרב הילדים.
אנו שבים ומפצירים בכל מי שעדיין לא מחוסן לגשת ולהתחסן! למען עצמו ומשפחתו ולמען בריאות ילדינו!
נשוב ונעדכן,
צוות מידע לציבור