עדכון יום שלישי כז שבט 9.2 בשעה 21:00.


עדכון יום שלישי כז שבט 9.2 בשעה 21:00.

תושבים יקרים.

נכון לשעה זו ישנם באפרת 92 תושבים מאומתים לנגיף הקורונה.

ממעקב שאנו עוקבים אחר מקורות ההדבקה עולה שרוב המאומתים החדשים נדבקו מחוץ לאפרת.

חלק גדול מהמאומתים של השבועיים האחרונים הם צעירים בגילאי 18-22 חיילים, בנות שירות ותלמידי מסגרות חינוכיות על תיכוניות.

חיילים שנמצאים מאומתים נשלחים למלוניות או לביתם באפרת.

למרות שהתחקור הרשמי של חיילים מתבצע בצבא, מתברר שחלק מהמגעים הפרטיים לא מעודכן ועל כן צוות התחקור של המועצה מקיים תחקיר נוסף לחיילים שלנו על מנת לוודא שכל המגעים הפרטיים מעודכנים ונכנסים לבידוד.

בשבועיים האחרונים נמצאו 5 חיילים, 2 בנות שירות, 5 תלמידי מכינות קדם צבאיות, 2 תלמידי ישיבה – תושבי אפרת מאומתים לנגיף.

אנו מרכזים את הנתונים ומעבירים לגופים המטפלים.

ציון הרמזור:

נכון להיום ציון הרמזור מורכב מכמות בדיקות, אחוז החיובים וקצב העליה במאומתים.

בימים האחרונים מספר המאומתים החדשים באפרת קטן אך ציון הרמזור שלנו עולה

כיון שמספר הבדיקות הקטן משפיע על האחוז גבוה יחסית של בדיקות חיוביות:

מחוסנים אינם צריכים לבצע בדיקות כך שהנבדקים הם לרוב בעלי תסמינים שחלקם אכן נמצא חיובי וכך – ציון הרמזור הולך ועולה.

בעקבות מצב זה הועברה דרישה מטעם השלטון המקומי למשרד הבריאות להכיר באחוז המחוסנים בחישוב ציון הרמזור אנו מצפים לראות את השינוי בזמן הקרוב.

מתווה חזרה ללימודים:

נכון לשלב זה משרד הבריאות מגבש מתווה שיאפשר חזרה מדורגת ללימודים ברשויות ירוקות וצהובות וכן ברשויות כתומות שציון הרמזור שלהם פחות מ- 6.5 ואחוז המתחסנים בני 50 + עולה על 70%.

אחוז המתחסנים באפרת בני 50+ עולה על 70% אך כאמור ציון הרמזור שלנו הוא גבוה ולכן – ובהתאם להחלטות קבינט הקורונה – בשלב זה לא נראה שמערכת החינוך תיפתח ביום חמישי.

חיסונים:

אנו מקבלים את נתוני המחוסנים באפרת ממספר מערכות – שלצערנו אינן מסונכרנות בצורה מלאה.

אנו משקיעים עבודה רבה כדי לנתח את הנתונים ולוודא שהמידע שבידנו תואם את המציאות.

בהמשך נפרסם עדכון מיוחד בנושא מגמות החיסונים של תושבי אפרת ונסביר את השפעתן על כלל התושבים.

בשלב זה נקרא לכל מי שלא הספיק להתחסן לגשת לקופות החולים ולהתחסן. מחכים לכם!

נשוב ונעדכן,

צוות מידע לציבור