עדכון יום שני כ' טבת 4.1 בשעה 16:00


 

תושבים יקרים,

לאחר שעות של בדיקות וניתוח נתוני התחלואה באפרת הוחלט על ידי משרד החינוך כי כרגע מערכת החינוך באפרת תישאר סגורה למעט מסגרות החינוך המיוחד באפרת וילדי החנ"מ שלומדים מחוץ לאפרת שיחזרו לפעילות מלאה. בגני הילדים של החינוך המיוחד ,יישלחו הודעות באופן פרטי להורים בהתאם לכוח האדם הזמין.

מאז שעות הבוקר המוקדמות מטה הקורונה במועצה וצוות המתחקרים עסוקים בתחקור של 14 חולים חדשים ובניתוח שיטתי ומעמיק של נתוני כלל המאומתים

שהינם תושבי אפרת ואנשי צוות חינוכי שעובדים באפרת.

הניתוח המעמיק בוצע כדי לנסות לזהות מגמות הדבקה, להבין את גודל מקדם ההדבקה ולצמצם ולבודד מעגלים ומסגרות ככל שניתן.

כפי שכבר פרסמנו אין וכנראה שגם לא יהיו בידנו נתונים לגבי מי מבין המאומתים באפרת נושא את המוטציה הבריטית.

כאמור – גם המאומת עצמו אינו מודע לכך . המשמעות היא שאין ביכולתנו להבין האם המוטציה נתגלתה באחד ממוסדות החינוך שלנו או במקום אחר.

לכן ביצענו ניתוח של כלל מסגרות החינוך באפרת, אולפנות בהן לומדות תלמידות מאפרת ומעונות אמונה ופרטיים וכן ניתחנו שוב כל את מקרי ההדבקות המשמעותיות בקרב משפחות בישוב.

מהניתוח עולים ממצאים מהם ניתן להבין את מצב התחלואה באפרת בדגש על מוסדות חינוך:

1. ישנם 5 כיתות גן וצהרון בהם אנו מזהים מספר מעגלי הדבקה הקשורים זה לזה. בשלב זה אנו מתייחסים אליה כ"שרשרת פעילה" כיון שעדיין מתגלים חולים שייתכן והם קשורים זה לזה ולא ידוע עדיין האם הסתיימו כל הבדיקות וקבלת התשובות לאיתור הנגיף בקרב הילדים.

כמו כן עולה החשש מהדבקה משמעותית במוסדות חינוך נוספים דרך בני המשפחה.

בניגוד למקרים בעבר הפעם אנו עדים לתופעה של ביצוע מספר בדיקות עם תוצאות שליליות וקבלת תשובה חיובית רק בסמוך מאד למועד סיום הבידוד

2. מקרב החולים החדשים שהתגלו היום עולה החשש שבכיתת גן נוספת יתכן ונוצר מעגל הדבקה משמעותי נוסף שאינו קשור למעגל ההדבקה הקודם.

3. 2 מוקדי הדבקה במעונות אמונה – כאשר רוב הנדבקים הם אנשי צוות שאינם תושבי אפרת ונסעו בהסעה משותפת. לא זיהינו מעגלי הדבקה משמעותיים בקרב ילדי המעונות אולם חלק גדול מהמטפלות נמצא בבידוד.

4. מבדיקת נתוני ההדבקה בקרב משפחות בהן נמצאה הדבקה משמעותית – לא מצאנו נתונים שמעידים שמקור הדבקה קשור לאחד ממוסדות החינוך.

אנו נמצאים בקשר הדוק עם הגורמים המוסמכים במשרדי הבריאות והחינוך.

בהתאם לכך כאמור מערכת החינוך תישאר סגורה למעט החינוך המיוחד שיחזור לפעול במלואו.

אנו מודעים לקושי שנובע מחוסר הוודאות אך פועלים לקבל את ההחלטות הנכונות על סמך הנתונים החדשים וניתוח המגמות שממשיך גם בשעות אלה.

אנו עושים כמיטב יכולתנו לקטוע את שרשרות ההדבקה ולמנוע בידודים והדבקות בקרב תושבים.

נמשיך ונעדכן

צוות מידע לציבור