עדכון מוצאי שבת 26.12 בשעה 23:00


עדכון מוצאי שבת 26.12 בשעה 23:00

תושבים יקרים,

נכון לשעה זו 77 תושבים מאומתים באפרת.

ב"ה עברה עלינו שבת רגועה.

במוצאי שבת נודע לנו על 2 תושבים מאומתים נוספים.

מגעים תוחקרו ונשלחו הודעות למסגרות החינוכיות ולהורים.

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר אפרת הפכה לאדומה.

בשל הנחיות הסגר הכללי שיתחיל מחר בשעה 17:00 עדיין איננו יודעים מה והאם יהיו ההשלכות של רשות אדומה.

יתכן ותהיה לכך השלכה על מוסדות החינוך.

נעדכן כאשר הדברים יתבררו.

רוב התשובות של הבדיקות שנעשו במתחם הבדיקות במטה הנוער ביום חמישי טרם התקבלו בשל העומס הרב על המערכות.

בעקבות העומס בשידור תשובות למשרד הבריאות ועיכוב במתן תשובות גם הודעות קיצור הבידוד מתעכבות.

לידיעתכם ללא הודעה זאת אין אפשרות לקיצור בידוד ויציאה עלולה לגרור קנסות שניתנים ע"י משטרת ישראל.

אנא המתינו להודעה והימנעו מאי נעימות .

לשאלת תושבים רבים - כדי לקבל אישור ממשרד הבריאות על קיצור בידוד לאחר 10 ימים וקבלת 2 תשובות שליליות לשים לב שהבדיקה השנייה נעשית ביום ה9 לחשיפה יש לדווח בידוד באתר משרד הבריאות.

במידה ומחליטים על בידוד משפחתי או הורה שנכנס לבידוד עם ילדו - יש לדווח באתר על מלווה למבודד ולרשום את הילד המבודד.

שבוע טוב,

צוות מידע לציבור