עדכון למוצאי שבת 14/03 בשעה 23:00


תושבים יקרים שבוע טוב,
מוצאי שבת י"ח אדר, 14/03 בשעה 23:00
בהתאם להצהרת רה"מ והנחיות משרד הבריאות:

חינוך:
1. גני הילדים והמעונות לא יפעלו החל ממחר.
2. מערך החינוך המיוחד לא יפעל החל ממחר.

שירותים חברתיים:
1. מועדוני וותיקים:
מרכז יום, מופ"ת ומרכז שיינפלד ייסגרו בהתאם להנחיות.
2. כלל המועדוניות ייסגרו החל ממחר.

מתנ"ס נוער וצעירים
1. כל הפעילויות מבוטלות
2. מרכז יפית סגור

חיילים
אוטובוס חיילים יוצא כמתוכנן

קבלת קהל במועצה:
נכון למחר משרדי המועצה פתוחים כרגיל. מומלץ לפנות  באמצעות האפליקציה ניתן לפנות לכל אחת
מהמחלקות על ידי בחירת הקטגוריה המתאימה

בברכה,

צוות מידע לתושב.

לנוחיותכם מצורפים טלפונים וקישורים חשובים:

צח"ש דגן -דנה שפיגל 052-5350254
צח"ש דקל - מוטי אבנר 050-5231296 motiav59@gmail.com
צח"ש תמר - אסתי מרגליות 050-5205797
צח"ש גפן - אהרון היימן 054-5695614  aaron.hyman@gmail.com
צח"ש רימון/תאנה - מרים וונגרובר 052-7203459
צח"ש זית - רועי אינדיק 0507023561

לדף מידע משרד החינוך - https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
לדף מידע משרד הבריאות -https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus
אפליקציה משרד הבריאות בנושא הקורונה coronApp
לאפליקציה של אפרת - חפשו אפרת בחנות האפליקציות
הרשמה להודעות החירום- https://ctconnect.co.il/forms/form?f=aa8884da2a4644955f2cfe579e31ba77
טלפון מד"א - 101