עדכון יום חמישי ב' אב 23.7 בשעה 15:30


עדכון יום חמישי ב' אב 23.7 בשעה 15:30
תושבים יקרים,
נכון לשעה זו אין שינוי במספר החולים באפרת והוא עומד על 27 חולים פעילים. לנו ידוע על 24 חולים והפער נובע מכך שאנו לא מעודכנים ע"י כל החולים. עדכון כזה הוא חשוב כדי שנוכל להגיש סיוע לחולים, לעדכן אנשים או מקומות ציבוריים שנחשפו לחולה ומאפשר לנו להבין את מגמת התחלואה ולהגיב בהתאם.
כפי שפרסמנו - עדכון פרטי חולה פעיל באמצעות הצח"ש או המוקד נשאר חסוי - אלא אם כן התושב חותם על וויתור סודיות.
בהמשך לפרסום משרד הבריאות בעניין הנחיות מקלות למספר ימי הבידוד של חולים מאומתים,
אנו מדגישים כי ההנחיות המקלות מתייחסות לחולים מאומתים שנמצאים בשלב ההחלמה בלבד ובאישור רופא וכי אין שינוי במספר ימי הבידוד הנדרשים במקרה של חשיפה לחולה מאומת – שעומדים על 14 יום משעת החשיפה.
בעקבות התגברות התחלואה בארץ, המועצה הדתית אינה חותמת בשלב זה על אישורים לאיסוף צדקה. אנא קחו זאת לתשומת לבכם.
במידה ולא יהיו שינויים, העדכון הבא יצא ביום ראשון.
המשיכו לשמור על הכללים ממ"ש - מסכה, ריחוק ושטיפת ידיים למען הבריאות של כולנו.
נמשיך ונעדכן,
צוות מידע לציבור