עדכון יום חמישי י"ד אלול 3.9.20 בשעה 20:00


תושבים יקרים,

נכון לשעה זו ישנם באפרת 18 חולים מאומתים חלקם בני אותה משפחה גרעינית. סה"כ -9 משפחות.

2 החולים האחרונים שפורסמו היום הינם תלמידים בבית הספר עשה חיל ובחטיבת הביניים דרך אבות.
התלמידים נדבקו ככל הנראה ממגע עם חולה מאומת שאינו תושב אפרת ואשר דבר מחלתו נודע רק  ביום שלישי י"ב אלול 1.9 בשעות הערב המאוחרות.

לאחר שמשרד החינוך סיים לבצע את הפעולות הנדרשות לגבי מוסד חינוכי שהתגלה בו תלמיד מאומת לנגיף הקורונה התקבלו ההנחייות הבאות:

1. על כל תלמידי וצוות חינוכי של כתה ו/4 בביה"ס עשה חייל  להיכנס לבידוד עד ליום שלישי כ"ו אלול, 15.9
2. על כל תלמידי כתה ז-2 ( 2 הקפסולות) והתלמידים שישבו ע"י שחר טל בהסעה חזור ביום שלישי 1.9 להיכנס לבידוד עד יום שלישי כ"ו אלול 15.9
3. שאר תלמידי השכבה: כיתות ז-1 , ז-3 יכולים לצאת מהבידוד ולחזור לשגרת לימודים רגילה.
4. מומלץ לתלמידים שנמצאים בבידוד להתייעץ עםרופא המשפחה שלהם על מנת לבדוק את הצורך בביצוע בדיקת קורונה.

בעקבות  התלמידים החולים שנמצאו היום חיוביים לנגיף הקורונה עלו מספר שאלות מהתושבים שנוגעות לסוגי הבידוד השונים וכן שאלות לגבי ההנחיות השונות שניתנות לבתי הספר במקרה של תלמיד שהינו חולה מאומת.
מצאנו לנכון לעשות קצת סדר:
כלל תושבי המדינה כפופים להנחיות משרד הבריאות.
במידה והחולה הוא תלמיד מערכת החינוך - משרד החינוך בוחן  את המקרה ומנחה את בתי הספר בהתאם.
ככל שגיל התלמיד הוא קטן יותר - כך ההנחיות מקילות יותר.
ולדוגמא - תלמיד חולה בביה"ס ייסודי יגרום לבידוד מניעתי של כיתתו בשלב הראשון בעוד שתלמיד חולה בביה"ס תיכון יגרום לבידוד מניעתי שכבתי בשלב הראשון.
מהם סוגי הבידוד?
בידוד רפואי - בידוד של מי שהיה בוודאות במגע ישיר עם חולה קורונה מאומת. מבודד כזה יקבל הנחיות מרופא המשפחה וממשרד הבריאות.
בידוד הגנתי - בידוד בהתאם להנחיות משרד החינוך לתלמידים ואנשי צוות חינוכי ששהו בכתה/ קפסולה של התלמיד החולה. כל מקרה נבחן לגופו.
בידוד מניעתי - בידוד שמופעל מייד עם היוודע מחלת תלמיד לגבי כתה או שכבה עד לביצוע חקירה אפדמיולוגית של משרד הבריאות וקבלת הנחיות ספציפיות ממשרד החינוך.
בשלב השני ובהתאם לממצאי החקירה - משרד החינוך יאפשר יציאה מבידוד של חלק מהשכבה/כתה.

אנו מודעים להשלכות של פתיחת מערכת החינוך ומנסים לפעול במהירות  על מנת לידע את הציבור בצורך בבידוד או בביטולו. עם זאת, אנו כפופים לעבודת משרדי הבריאות והחינוך ומודעים לעומס הכבד המוטל עליהם.
על אף הקושי החום והתיסכול אנו מבקשים מכם להמשיך לשמור על ההנחיות , אורך הרוח והסובלנות היוצרים ומחזקים את החוסן הקהילתי שמאפיין את קהילת אפרת.

 רפואה שלמה ומהירה לחולים,

נמשיך ונעדכן
צוות מידע לציבור