לשם שמירה על הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי אפרת מפעילה המועצה פקח עירוני*. הפקח רשאי להעניק דו"חות בתחום החניה כאשר בוצעה עבירת חניה כגון: חניה במקום אסור, חניה כפולה, חניה בתחום הסעה ואוטובוסים, חניה במקום המיועד לפריקה וטעינה וחניה במקום השמור לנכים.

גובה הקנס של דו"ח חניה הינו החל מ- 250 ש"ח על פי חוק עזר עירוני.

ביטול דו"ח

תושב המעוניין לערער על דו"ח חניה ימלא את הטופס בקישור כאן 

 
במידה וערעור התושב נידחה יכול התושב לבקש להישפט בפני שופט.                                
(בית המשפט לתעבורה נמצא בקרית ארבע)  

 

אנו חוזרים ומבקשים מתושבי אפרת ואורחיה להקפיד על חוקי התנועה, על חניה כחוק ועל תרבות נהיגה נכונה.

 

*על פי חוק עזר לאפרת "העמדת רכב וחנייתו" התש"נ 1990- לצפייה בחוק בעזר