מקלט הינו מבנה המשמש כמקום מיגון בזמן מלחמה. על המקלט להכיל ציוד בסיסי, להיות ערוך ומסודר לקליטה מהירה של אזרחים בשעת חירום.
מאז 1991 כל המבנים החדשים מוקמים עם חדרי ביטחון בתוך המבנה.

מקלטים אשר נמצאים במבני דירות משותפים נחשבים לרכוש משותף והאחריות על תחזוקתם נמצאת בידי הדיירים.
ברחבי אפרת מספר מקלטים הנמצאים בשטחים ציבורים ונמצאים באחריות ותחזוקת המועצה.

לפרטים נוספים על ציוד והכנת מקלטים לשעת חירום לחץ כאן