מדליקים בטוח!
לכבוד חגיגות ל"ג בעומר ועל מנת לצמצם את סכנת התלקחות והתפשטות שריפות
ניכשו והכשירו אגף השפ"ע שטחים המאושרים לקיום מדורות.
אנא הקפידו להדליק מדורות רק בשטחים המותרים.

בגפן- אזור עפר בין המגרש טניס לעמוד מצלמה.
חניון המח"ר-  ברמפת העפר ממזרח לכביש הבטחון בלבד.
זית- מתחם מאחורי גני חפציבה (מתתיהו 7)
       "מתחם ההופעות אמפי  זית- מאושר השטח המרכזי  (עד השעה 24:00)
תמר- מתחם העליה לתמר. 
         מתחם בשטח מצפון לרחוב בית הבחירה (עד השעה 24:00).
דגן - מתחם עפר משמאל ברמפה ממערב לסניף בני עקיבא תמ"ד.
שטח עפר הסמוך לטיילת שלמה (מצפון)

במהלך הלילה יסתובבו פקחים ושוטרים וימנעו הדלקת מדורות במקומות שאינם מאושרים. 
מוקד הביטחון של אפרת זמין24/7 בטלפון 5436* 
אנו שבים וממליצים לשמור על הסביבה ולהימנע מהדלקת מדורות!
מאחלים לכם חג שמח!

מיקומי מדורות לג בעומר - צפון אפרת-page-001