פרסומת

דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

דרוש/ה אב בית לבי"ס אלומים

כ"ו באדר, תשפ"ג

19 במרץ, 2023

 

מכרז פומבי

מס' מכרז 17/23

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

אב בית לבי"ס אלומים

מקום עבודה: בי"ס אלומים

היקף משרה: 60%

דירוג:            מנהלי, מתח דרגות 5-7

כפיפות:        למנהל בית ספר ולמנהל אגף חינוך

 

תיאור התפקיד:

שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר.

 

עיקרי התפקיד:

1. תחזוקת תשתיות בית הספר

א. מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית הספר.

ב. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.

ג. בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר.

ד. השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים.

ה. פתיחה וסגירה של בית הספר (שערים, כיתות לימוד, משרדים, וחדרי שירות).

ו. ווידוא קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.

ז. התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.

ח. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.

ט. השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה

 י. מתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק.

 

2. אספקה והתקנת ציוד בית הספר

א. העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.

ב. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.

ג. התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.

ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.

ה. רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל בית הספר.

 

3.סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר

א. ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב"ט.

ב. הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.

ג.  תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.

ד. בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר.

 

4. ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

 

דרישות התפקיד:

  • השכלה:

השכלה תיכונית מלאה - יתרון.

  • ניסיון:

ניסיון בתפקיד אב בית בבית ספר או בארגון דומה – יתרון.

ניסיון וידע באחזקת מתקנים וציוד – יתרון.

  • היעדר רישום פלילי:

היעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001.

כישורים ומיומנויות:

  • עברית ברמה טובה.
  • יכולת מאמץ פיזי.
  • תודעת שירות גבוהה, יכולת עבודה באופן עצמאי, סבלנות, יכולת עבודה עם ילדים, יכולות טכניות ברמה טובה, יכולת עבודה תחת לחץ ובריבוי משימות.

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון  

      שם המשרה לאיריס חזן עד תאריך 2.4.2023 לדוא"ל: jobs@efrat.muni.il  טל' 02-9939312.

יש למלא שאלון אישי למועמד/ת בקישור: https://did.li/efrat-jobs רק פניות מתאימות תיעננה.

הערות:

  • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
  • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
  • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
  • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.