דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לתחום הצרכים המיוחדים

0‏כ"ו אדר תשפ"ג

‏19/03/2023

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת לתחום הצרכים המיוחדים

מקום עבודה: אגף לשירותים חברתיים

היקף משרה: 100% משרה

דירוג דרגה:   דירוג עובדים סוציאליים, דרגה בהתאם לוותק והשכלת המועמד/ת

כפיפות:     למנהל אגף שירותים חברתיים או מי מטעמו

תחילת עבודה: מיידי

תיאור התפקיד:

טיפול וליווי בעלי צרכים מיוחדים (מוגבלות שכלית והתפתחותית, אוטיזם, כולל שיקום) ובני משפחתם במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ולשירותים רלוונטיים עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים ובהתאם להנחיות הממונה והרשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

1. איתור אוכלוסיות של בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלים בכל הגילים, הנזקקים לשירותי שיקום. איתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים.

2. שיפור מצבן של הלקוחות והמשפחות שבטיפולו/ה באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות. ביצוע עבודה לפי תכנית עבודה. התחלת וסיום טיפול בצורה מבוקרת.

3. ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל-פה כנדרש.

4. השתתפות בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים. לקיחת חלק בצוות המקצועי המטפל בלקוחות.

5. הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי הטיפול.

6. יצירת, פיתוח וקיום קשרים עם אנשים, מסגרות ומוסדות בקהילה ומחוצה לה העוסקים בתחום הצרכים המיוחדים.

7. קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.

8. הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל/ה הכשרה מתאימה לכך).

9. מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים.

10. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת המועצה.

דרישות:

 • השכלה:
 • תואר ראשון (B.S.W) בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון:

ניסיון בתחום הצרכים המיוחדים – יתרון.

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

כישורים ומיומנויות:

 • יכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים.
 • תודעת שירות גבוהה.
 • יחסי אנוש טובים מאד.
 • יכולת הקשבה.
 • יושרה ואמינות.
 • שליטה ביישומי מחשב.
 • יכולת  ביטוי בעל פה ובכתב ברמה גבוהה.
 • שליטה בשפה האנגלית.

 

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון שם המשרה עד  תאריך 2.4.2023 לידי איריס חזן לדוא"ל:  jobs@efrat.muni.il

מס' טל': 02-9939312. בנוסף, יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efrat-jobs רק פניות מתאימות תיעננה.

 

הערות:

 1. על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 2. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.

 1. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 1. תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.