פרסומת

דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

קול קורא 02/23 הצבת עגלת קפה בתחומי המועצה

קול קורא 02/23

הצבת עגלת קפה בתחומי המועצה

מועד ההגשה: יום ראשון 02/04/23 בשעה 14:00

מסירה בתיבת המכרזים בלבד.

יתר התנאים בהתאם "לקול קורא"

סיור מציעים  יתקיים ב- 15.3.23 בשעה 11:00נקודת המפגש בתחילת הסיור היא בכניסה למגרש הטניס בשכונת הגפן 
השתתפות בסיור היא תנאי להגשת ההצעה

מועד אחרון לשאלות הבהרה עד 19.3.23 בשעה 10:00
מועד לתשובות  לשאלות ההבהרה  עד 26.3.23 בשעה 16:00

את השאלות יש לשלוח על גבי קובץ word  בלבד לדוא"ל 
edmond@efrat.muni.il

לצפיה בקול קורא 

לצפייה בנספח