פרסומת

דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

ממלא/ת מקום פסיכולוג/ית חינוכי/ת לתקופה קצובה

י' אלול, תשפ"ב

6 בספטמבר, 2022

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

ממלא/ת מקום פסיכולוג/ית חינוכי/ת

לתקופה קצובה

מקום עבודה: השירות הפסיכולוגי חינוכי

היקף משרה: 50%

דירוג:            פסיכולוגים מתח דרגות 37-39/ מח"ר דרגה 36

כפיפות:         מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי

תקופת העסקה: מידי עד 31.8.2023.

 

תיאור התפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.

 

עיקרי התפקיד:

 

 1. מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי במסגרות של חינוך רגיל ובמסגרות של חינוך מיוחד ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
 1. זיהוי ואתור צרכים של המסגרת החינוכית ושל אוכלוסיית היעד במסגרת החינוכית לקידום בריאות נפש של תלמידים.
 2. גיבוש תוכנית עבודה שנתית לביצוע התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות במסגרות בהתאם לצרכים שאותרו.
 3. ביצוע הערכות פסיכולוגיות וטיפול פסיכולוגי בילדים כולל טיפול בילדים בסיכון.
 4. הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הערכה פסיכולוגית.
 5. הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים.
 6. ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינוך ולצוותיהם.
 7. השתתפות בוועדות בין מקצועיות במסגרות חינוך.
 8. השתתפות בוועדות על פי חוק (שילוב, השמה) בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ולהנחיות שפ"י.
 9. הדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפוליים בתחום ילדים ובני נוער בסיכון.
 10. ייזום התייעצויות מקצועיות עם גורמים שונים (עובדים סוציאליים, תחנות לבריאות הנפש, רופאים, מטפלים פרה-רפואיים וכדומה).
 11. התערבות מערכתית ו/או פרטנית בתוכניות מיוחדות במסגרת שירות פסיכולוגי מורחב ביוזמת השפ"ח ו/או הרשות המקומית ועל פי הנחיות שפ"י.
 12. מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותים פדגוגיים ולהורים בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות.
 13. השתתפות בהערכות מסגרות חינוך לחרום בכל הנוגע לבריאות נפש של תלמידים.
 14. השתתפות בהכנת צוותים חינוכיים וטיפוליים לפיתוח חוסן ולהתמודדות במצבי חרום.
 15. טיפול פסיכולוגי פרטני/ קבוצתי בילדים ובהוריהם במצבי טראומה ו/או משבר.
 16. יישום ידע פסיכולוגי עדכני בעבודתו השוטפת במסגרות בהסתמך על רענון ידע והתעדכנות מקצועית.

 

 1. מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
 2. תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
 3. ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
 4. מתן מענה בשעת חירום.

 

 

 

דרישות תפקיד:

 • השכלה:
 • בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן ממוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח-1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.

או

 • בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

 

 • רישום מקצועי: רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.

 

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

כישורים ומיומנויות:

 • אמינות ומהימנות אישית, כושר למידה, כושר עבודת צוות, כושר לטפח יחסים בין אישיים ויכולת עבודה תחת לחץ
 • עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.
 • היכרות ושליטה בתוכנות OFFICE.

 

הערות:  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות כוננות.

 

 

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון  

      שם המשרה לחני נסים עד  תאריך 6.10.2022 לדוא"ל: jobs@efrat.muni.il טל' 02-9939329.

      יש למלא שאלון אישי למועמד.ת בקישור: https://did.li/efratjob  רק פניות מתאימות תיעננה.

 

הערות:

 • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

 

י' אלול, תשפ"ב

6 בספטמבר, 2022

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

ממלא/ת מקום פסיכולוג/ית חינוכי/ת

לתקופה קצובה

מקום עבודה: השירות הפסיכולוגי חינוכי

היקף משרה: 50%

דירוג:            פסיכולוגים מתח דרגות 37-39/ מח"ר דרגה 36

כפיפות:         מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי

תקופת העסקה: מידי עד 31.8.2023.

 

תיאור התפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.

 

עיקרי התפקיד:

 

 1. מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי במסגרות של חינוך רגיל ובמסגרות של חינוך מיוחד ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
 1. זיהוי ואתור צרכים של המסגרת החינוכית ושל אוכלוסיית היעד במסגרת החינוכית לקידום בריאות נפש של תלמידים.
 2. גיבוש תוכנית עבודה שנתית לביצוע התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות במסגרות בהתאם לצרכים שאותרו.
 3. ביצוע הערכות פסיכולוגיות וטיפול פסיכולוגי בילדים כולל טיפול בילדים בסיכון.
 4. הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הערכה פסיכולוגית.
 5. הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים.
 6. ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינוך ולצוותיהם.
 7. השתתפות בוועדות בין מקצועיות במסגרות חינוך.
 8. השתתפות בוועדות על פי חוק (שילוב, השמה) בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ולהנחיות שפ"י.
 9. הדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפוליים בתחום ילדים ובני נוער בסיכון.
 10. ייזום התייעצויות מקצועיות עם גורמים שונים (עובדים סוציאליים, תחנות לבריאות הנפש, רופאים, מטפלים פרה-רפואיים וכדומה).
 11. התערבות מערכתית ו/או פרטנית בתוכניות מיוחדות במסגרת שירות פסיכולוגי מורחב ביוזמת השפ"ח ו/או הרשות המקומית ועל פי הנחיות שפ"י.
 12. מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותים פדגוגיים ולהורים בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות.
 13. השתתפות בהערכות מסגרות חינוך לחרום בכל הנוגע לבריאות נפש של תלמידים.
 14. השתתפות בהכנת צוותים חינוכיים וטיפוליים לפיתוח חוסן ולהתמודדות במצבי חרום.
 15. טיפול פסיכולוגי פרטני/ קבוצתי בילדים ובהוריהם במצבי טראומה ו/או משבר.
 16. יישום ידע פסיכולוגי עדכני בעבודתו השוטפת במסגרות בהסתמך על רענון ידע והתעדכנות מקצועית.

 

 1. מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
 2. תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
 3. ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
 4. מתן מענה בשעת חירום.

 

 

 

דרישות תפקיד:

 • השכלה:
 • בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן ממוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח-1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.

או

 • בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

 

 • רישום מקצועי: רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.

 

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

כישורים ומיומנויות:

 • אמינות ומהימנות אישית, כושר למידה, כושר עבודת צוות, כושר לטפח יחסים בין אישיים ויכולת עבודה תחת לחץ
 • עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.
 • היכרות ושליטה בתוכנות OFFICE.

 

הערות:  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות כוננות.

 

 

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון  

      שם המשרה לחני נסים עד  תאריך 6.10.2022 לדוא"ל: jobs@efrat.muni.il טל' 02-9939329.

      יש למלא שאלון אישי למועמד.ת בקישור: https://did.li/efratjob  רק פניות מתאימות תיעננה.

 

הערות:

 • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.