דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת

ט"ז אייר, תשפ"ב

      17 במאי, 2022

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת

מקום עבודה: אגף לשירותים חברתיים

היקף משרה: 75%

דירוג:    דירוג עובדים סוציאליים, מתח דרגות י'-ח'

כפיפות:   למנהל אגף שירותים חברתיים

תקופת העסקה: מידי עד 31.12.2024, תיתכן הארכת העסקה.

תיאור התפקיד:

הכנת תוכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושירותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים.

עיקרי התפקיד:

 • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל.
 • איתור בעיות וצרכים של הקהילה.
 • עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שירותים, ייזום והקמת שירותים חדשים, סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות, חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולוועדים.
 • הקמת צוותים בין-מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות.
 • קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה – מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.
 • הבהרת מדיניות השירות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות, ארגונים, מוסדות ושירותים בקהילה.
 • ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה.
 • השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית.

דרישות התפקיד:

 • השכלה:

תואר ראשון (B.S.W) בעבודה סוציאלית.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

       ניסיון:

ניסיון בעבודה קהילתית – יתרון.

 • שליטה בשפה האנגלית – יתרון.

כישורים ומיומנויות:

 • יכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים.
 • תודעת שירות גבוהה.
 • יחסי אנוש טובים מאד.
 • יכולת הנעה ותכלול.
 • העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב.
 • עדיפות למועמד שגר או יגור בתחומי הרשות.

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון  

      שם המשרה לאילנית גמליאל עד תאריך 31.5.2022 לדוא"ל: jobs@efrat.muni.il  טל' 02-9939316.

      יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob  רק פניות מתאימות תיעננה.

 

הערות:

 • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.