דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

דרוש/ה רכז/ת התנדבות

                                                                                                                                             ז' אייר, תשפ"ב

                                                                                                                                            8 במאי, 2022

מכרז פומבי

 מס' מכרז 21/22

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

רכז/ת התנדבות

מקום עבודה: אגף לשירותים חברתיים

היקף משרה: 60%

דירוג:   דירוג עובדים סוציאליים, מתח דרגות י'א-ט' או דרוג חינוך, נוער חברה וקהילה או

             דרוג המח"ר 37-39 (לפי כישורי המועמד/ת)

כפיפות:  למנהל אגף שירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

 • הכנת תוכניות לקליטת מתנדבים והפעלתם לאגף לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות.
 • גיוס מתנדבים ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי יינתן ייעוץ מקצועי למתנדב במידת הצורך.
 • הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף העובדים באגף לשירותים חברתיים, ארגוני מתנדבים, מוסדות רווחה בתחום השיפוט של הרשות המקומית.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת מתנדבים, תגמול מתנדבים, תקצוב הפעילות ההתנדבותית, פרסומים, והכנת דווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות שנעשתה והעברתה ליחידה להתנדבות.
 • קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות המקומית בתחום הרווחה, ריכוז מידע ותיאום פעילות בין הארגונים.
 • הכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים, על פי אוגדן "משק לזמן חירום- אוגדן נהלים בינתחומי לרשות המקומית". והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.
 • הכנת תכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי האגף לשירותים חברתיים כדי לערוך הדרכות לעובדים המקצועיים להפעלה נכונה של מתנדבים.
 • ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות.
 • ייזום פרויקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה, הממונה המחוזית להתנדבות.
 • ייזום מבצעים לגיוס מתנדבים, תגמול מתנדבים, לאירוח עולים חדשים ובודדים בחגים, מבצעי התרמה ושותפות במבצעי היחידה להתנדבות.
 • דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז המתנדבים.
 • ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

דרישות התפקיד:

 • השכלה:

עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח או מורה מוסמך.

לעובד סוציאלי - רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 • ניסיון:

עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי רווחה.

 • שליטה בשפה האנגלית – יתרון.

כישורים ומיומנויות:

 • יכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים.
 • תודעת שירות גבוהה.
 • יחסי אנוש טובים מאד.
 • יכולת הנעה ותכלול.
 • העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב.

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון  

      שם המשרה לאילנית גמליאל עד תאריך 22.5.2022 לדוא"ל: jobs@efrat.muni.il. טל' 02-9939316.

      יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob  רק פניות מתאימות תיעננה.

 

הערות:

 • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.