פרסומת

דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

רכז/ת תכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון במסגרת תכנית יתד

ב' שבט, תשפ"ב

4 בינואר, 2022

מכרז פומבי

מס' מכרז 1/22

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

רכז/ת תכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון

במסגרת תכנית יתד

 

מקום עבודה: אגף שירותים חברתיים

היקף משרה: 50%

דירוג דרגה:   עפ"י דירוג אקדמיים (דרגה 37 – 39)/ דירוג העובדים הסוציאליים (דרגה י'-ח')

כפיפות:   מנהל אגף שירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

קידום תעסוקה לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון באגף לשירותים חברתיים בשיתוף עם מטה צעירים.

עיקרי התפקיד:

 1. הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי לצעירים וצעירות בסיכון.
 2. איתור, יישוג וגיוס הצעירים.
 3. אימון תעסוקתי אישי של הצעירים לאורך המסלול של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/הכשרה מקצועית, התמדה וקידום.
 4. פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה.
 5. פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב הצעירים בעבודה.
 6. תיווך למענים קיימים.
 7. איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים ואזוריים רלוונטיים.
 8. השתתפות בפורומים של צעירים.
 9. ייעוץ בנושא תעסוקה עבור גורמים שונים ברשות המלווים צעירים/ות במצבי סיכון.
 10. ביצוע כל מטלה מקצועית נוספת במסגרת התפקיד שתוטל ע"י הממונה.

דרישות תפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית המוכר ע"י המל"ג, עדיפות לבעל/ת ידע ומיומנות בעבודה קהילתית, או תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג, עדיפות באחד התחומים הבאים: מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה תעסוקתית, תעשיה וניהול, יעוץ מקצועי, לימודים רב תחומיים במסלול שירותי אנוש ומשאבי אנוש.
 • לעובד/ת סוציאלי - רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון: רצוי שלוש שנות ניסיון בתחום קהילתי ו/או תעסוקתי.

ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/ות במצבי סיכון – יתרון

ניסיון בשילוב תעסוקתי – יתרון

רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

כישורים ומיומנויות:

 • יחסי אנוש טובים.
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה.
 • יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים.
 • שליטה ביישומי מחשב והאינטרנט.

הערות:  גמישות בשעות העבודה, עבודה בשעות אחה"צ והערב ע"פ הצורך.

קו"ח ותעודות נדרשות יש לשלוח בציון שם המשרה עד יום שני 18.1.2022 לדוא"ל: kadam@efrat.muni.il.

יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob  רק פניות מתאימות תיעננה.

הערות:

על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.

תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.