יועצים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 1-22 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור תוכנית המראה חיצוני 02/11/2022

חזור למכרזים פעילים