מה לומדים מנמלים?


הכיתה הבינדורית בחווה החקלאית ממשיכה לפעול ולהנות ממזג האוויר הנעים.

היום התרכזנו בעולמם המרתק של הנמלים.

על אף שלמראית עין כל הנמלות דומות, בתוך הקן ישנה חלוקת תפקידים ברורה!

דנו על החסרונות והיתרונות שיש בחלוקת תפקידים, אחר כך יצאנו אל הערוגות לפזר עלים לפי תפקידים ולטפח את החלקות הנצבעות בימים אלו בירוק יפה לעין.

רוצים להצטרף? יש לנו עוד מספר בודד של מקומות

פרטים כאן:

קישור להרשמה: https://forms.gle/DrhVtewc2T9WrKHp8