״אמרנו להן תחלמו אנחנו נעזור לכם להגשים״


״אמרנו להן תחלמו

אנחנו נעזור לכם להגשים״

צוות הגננות והסייעות באפרת יוזמות וחולמות ללא הפסקה למען הילדים הקטנים.

מידי שנה מוציאה המועצה קול רשותי לצוותי הגנים על מנת לעודד את היוזמות הללו.

יקירה, גננת גן דולב והסייעות היקרות חלמו על מרחב תנועה בגן -או במילים פשוטות גימבורי!

בעזרת עובדי השפ״ע הקימו צוות הגן מחסן בחצר הגן ופינו את חדר הספח למרחב תנועה צבעוני ומקסים!