Efrat bus tour


למעלה מ-30 אוטובוס משפחות עולים הגיעו השנה לאפרת והצטרפו לעולים רבים שהחליטו להקים בית באפרת לאורך השנים.

עולים המגיעים ממקומות שונים בעולם, צריכים ללמדו שפה חדשה, מנטליות ושנה ובעיקר סביבה חדשה.

היום נערך סיור מיוחד לעולים על מנת להכיר להם מקרוב את אפרת ולחזק להם את תחושת השייכות והביטחון האישי

הם פגשו את צוות המוקדניות והכירו את עולם הביטחון, סיירו בשכונות ושמעו על התוכניות והיוזות השונות הקיימות בשבילם.

אך לא רק עולים חדשים הגיעו לסיור!

לצד העולים שעלו רק לפני חודש הגיעה גם שרה לנדאו שהיום מציינת את יום העלייה ה44 שלה!

אנו מאחלים לכל העולים קליטה טובה ונעימה.