עדכוני תחבורה ציבורית איך זה עובד?


עדכוני תחבורה ציבורית איך זה עובד?

המוקד העירוני ואלקטרה אפיקים המפעילה את קווי התחבורה לאפרת וממנה החלו בשיתוף פעולה שמטרתו להביא לידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית ביטולים או שינויים בקווים ולאפשר לנוסעים להיערך מבעוד מועד בהתאם.

מידי בוקר, סמוך לשעה 07:00 אנו נקבל עדכון מטעם החברה האם האוטובוסים לאפרת וממנה יוצאים כרגיל או שישנם שינויים.

לאחר קבלת המידע אנו נוציא הודעה מסודרת באמצעי המדיה של המועצה:

באפליקציה - תחום עניין "תחבורה ציבורית"

בטלגרם t.me/efratmuniil

בפייסבוק - במידת הצורך תצא הודעה אחת ועליה יתעדכנו הפרטים.

באתר המועצה- חדשות מתגלגלות.

לקראת שעות הערב תערך בדיקה יזומה נוספת ונעדכן בהתאם.

ידוע לנו כי זהו מענה חלקי בלבד המסייע לייצר מעט ודאות בתוך אתגר נרחב יותר המעורבים בו משרד התחבורה וחברות ההסעות

אך נעשה כמיטב יכולתנו על מנת שמערך הודעות זה יפעל בצורה טובה ורציפה ככול שנידרש.