5 מיכלי גניזה


לראשונה נפרסו 5 מיכלי גניזה בשטחי הציבורים באפרת 

רימון- מול בית הכנסת הרב תכליתי ברימון.
גפן- מול בית הכנסת בגפן.
דקל- מחוץ למרכז מסחרי דקל.
זית-ליד בית הכנסת משכן ציפורה (לכיוון הדואר).
תמר-ליד הסופר דיל(קרוב למעון אמונה)