כואבים את לכתה בטרם עת


עפרה יקרה שלנו,

אמא, רעיה, אשת חסד.

מעמודי התווך של ביתה, משפחתה וחבריה.

מעוררת השראה.

עובדת מסורה אשר ראתה בתפקידה שליחות למען הקהילה ושכניה.

לבה ומעשיה שווים ופעלה להגדלה והפצת הטוב.

מלאת אמונה.

ברחה מהכבוד ורדפה אחר השלום.

עוצמת המילים נאלמת לנוכח האובדן הכאב והצער.

אשת חיל מי ימצא

בתוכנו הייתה ואבדה לנו