אגף הביטחון מצדיע לבנות השירות הלאומי של המוקד הבטחוני!


אגף הביטחון מצדיע לבנות השירות הלאומי של המוקד הבטחוני!

בימים אלו מסיימות בנות השירות הלאומי את שנת השירות שלהם והבנות החדשות נמצאות בעיצומן של הכנות האחרונות לקראת השירות.
אתמול,  בצל הכרזת הפסקת האש נערך יום הכרות לבנות המצטרפות אל מערך האבטחה של אפרת ופרידה מהיקרות לנו שריתה גרונדוויג שמסיימת שנתיים ש"ל ואבישג ניסים שממשיכה לשנה שניה בכבאות ירושלים. 

בימים של שגרה וקל וחומר בזמנים של מתיחות והערכות העבודה במוקד אינה פשוטה ומורכבת מאירועים פשוטים ומורכבים הדורשים קור רוח, הבנה ותגובה מידית.   
שריתה ואבישג לאורך כל שירותן הפגינו מקצועיות ושירותיות והיו לחלק משמעותי ומוערך במערך האבטחה של אפרת בהגנה על תושבי אפרת. 
אנו מודים להם על שירותן ומאחלים להן בהצלחה בכל אשר ילכו.