מפגש עמיתים בספריה


למידת עמיתים, התקיימה בספריה הציבורית יחד עם  מנהלות ספריות מרחבי ישובי השומרון, בנימין, מנשה, הר חברון, קרית ארבע, נחל שורק ואפרת.
המנהלות שיתפו בפרוייקטים השונים, דנו באתגרי הפרסום ושיווק ,ושמענו שיחה בנשוא ספרים דיגיטלים מפיו של  ליאור מ"מרכז הספר והספריות"
בנושא ספרים דיגיטליים ועם קובי מנכ"ל אייקאסט על ספרי שמע. 
המפגש מאפשר למידה אפקטיבית ומבט מרענן ומחדש בנושאים שונים ומגווניים.
שמחנו לארח, ניפגש במפגשים הבאים.