יש לך מעון פרטי?


יש לך מעון פרטי?

לצד מעונות אמונה פועלים באפרת מספר מעונות יום פרטיים.

בעקבות מצוקת המעונות בגיוס כח אדם אנו מציעים לכם, בעלי ובעלות המעונות הפרטים לעבור תהליך הסדרה ורישוי ולקבל בעזרתם סיוע וסבסוד ממשרדי הממשלה השונים.

אודות תהליך ההסדרה ניתן ללמוד בקישור כאן:

https://pob.education.gov.il/.../licensing-supervision...

הסדרת המעונות הפרטים לצד סבסוד מחיר להורים תאפשר היצע רב יותר של מקומות רישום ותאפשר שגרה להורים ולפעוטות.

נכון להיום המועצה עדיין לא קיבלה פירוט הנחיות מלא ומשמעויות של הטיפול בגיל הרך (0-3) לידי אגף החינוך במועצה.

אנו נערכים להגשת קול קורא שפורסם ומקווים להביא לכם עדכונים וחדשות טובות בשבועות הקרובים.