מרכז הספורט!


מרכז מסחרי תאנה החליף אתמול את המראה שלו למשך 3 שעות. 
עשרות תושבים הגיעו לספינינג שארגן אגף הספורט בשיתוף SPIN FACTORY .

תודה לאגף הספורט במתנ"ס המנגש את הספורט לקהילה וליחידה לקידום עסקים על הפעילויות השונות במרכזים המסחרים. 

אם עדיין לא ראיתם את חוברת הקיץ שלנו לחצו כאן :