עדכון יום שישי 20/03/2020 שעה 12:40


תושבים יקרים,

בדקות אלו עודכנו שאחד מאנשי הצוות של ביה"ס "עשה חיל" נמצא חיובי לנגיף הקורונה.

בהתאם להנחיות שקיבל ראש המועצה ממשרד הבריאות על כל תלמידי וצוות בית הספר להכנס לבידוד מיידי החל מהיום ועד ליום חמישי , א בניסן 26.3.
מדובר באיש צוות ששהה בחלק מהזמן במסדרונות בית הספר ולכן ההנחייה היא לכל בית הספר.

 

המורה לאמנות בעשה חייל ציפורה מושוביץ הסכימה לחשוף את שמה ולסייע בכך לקהילת אפרת להתמודד עם נגיף הקורונה.
אנו מודים לה על כך ומאחלים החלמה מלאה ומהירה.

בהתאם להנחיות שקיבל ראש המועצה ממשרד הבריאות על כל תלמידי וצוות בית הספר להכנס לבידוד מיידי החל מהיום ועד ליום חמישי , א בניסן 26.3.
ציפורה שהתה בחלק מהזמן במסדרונות בית הספר ולכן ההנחייה היא לכל בית הספר.

ציפורה מורה גם הבית הספר אורות עציון בנים אך מבדיקה עולה שלא הגיעה לבית הספר בזמן הרלוונטי.