עדכון יומי, יום ראשון כ"ו אדר 22.3.2020 נכון לשעה 13:00


עדכון יומי, יום ראשון כ"ו אדר 22.3.2020 נכון לשעה 13:00

תושבים יקרים,
מאז העדכון האחרון נוספו שני תושבי תמר נוספים לחולים הידועים לנו
חיים אדלר
משה (מוש)ברקוביץ
הראל טל מכיתה ב 2 בבית הספר הממ"ד בתמר לבקשתינו מצורף המסלול , יום חמישי ט"ו אדר 12.3 היה בבית הספר ובצהרון .

אנו מודים לחולים המאשרים לפרסם את שמותיהם ומאחלים לכולם החלמה מהירה ובריאות איתנה.
אנו מבקשים להימנע מיצירת קשר עם החולים ולכבד את פרטיותם.

חשוב לנו להדגיש כי משרד הבריאות אינו משתף אותנו בנתונים על כמות החולים הרשמית ומקומם.

על מנת שנוכל להערך ולסייע לחולים ולמשפחותיהם בצורה המיטבית אנו זקוקים שתעדכנו אותנו ישירות דרך המוקד הביטחוני או דרך הצח"שים בשכונות שמכם יפורסם רק במידה ותחתמו על טופס ויתור הסודיות .

חולים אשר נמצאים באישפוז ביתי חל עליהם איסור מוחלט לצאת מהבתים!
להזכירכם: על כל מי שהיה במגע עם חולה מאומת להיכנס לבידוד למשך 14 יום מהמגע האחרון.

באתר המועצה יצרנו פינה המוקדשת כולה לנושאי הקורונה - עדכונים, מסלולים, הנחיות ועוד :
http://www.efrat.muni.il/?CategoryID=1118
אם חסר שם משהו עדכנו אותנו ונדאג להוסיף

מקוואות נשים - הנחיות ישלחו בנפרד בהמשך היום.

לאחר בדיקה שעשינו ברשתות המזון באפרת כולם מדווחים על מלאי תקין ומלא.

הכנסת פועלים תתבצע ממחר אך ורק דרך שערי הישוב ולא דרך שער הפועלים
להזכירכם פועלים שרשאיים להכנס לאפרת פועלים עד גיל 50 לתחומים הבאים בלבד:
א. תברואת יישוב - נקיון, זבל, ביוב וכדומה.
ב. שירותים חיוניים - מכולות , שירותי מזון, ירקנים, סופרים.
לא תותר כניסה:
א.לבנייה /שיפוצים.
ב. משקי בית, גינון ונקיון.

פינוי אשפה:
למשפחות החולים -משפחות בהם שני ההורים חולים: יש להוציא את האשפה בסמוך לשעה 09:00 מחוץ לדלת , עובדי המועצה , על פי הרשימות שאצלנו ידאגו לפינוי.
כל משפחה בה שני ההורים חולים ושנציגי המועצה לא יצרו איתם קשר מתבקישם לפתוח קריאה דרך האפליקציה
"פניות בנושא קורנה"

למשפחות שנמצאות בבידוד:
ניתן להוציא את האשפה בתנאי שלא נפגשים עם תושבים אחרים.
יש לחבוש כפפות ומסיכה.
יש לשטוף ידיים בתחילת ובסוף פינוי האשפה.
- יש להכניס את האשפה לשקית אטומה הניתנת לסגירה או קשירה.
- יש לפנות את האשפה במילוי של עד 70% מנפח השקית ולפחות פעם ביום.
- יש לפנות את השקית אל מיכל/פח מרכזי.
- יש להקפיד שאשפה לא תהיה פזורה במרחב הציבורי.

היום יחלו עובדי השפ"ע לבצע חיטוי של מוקדים מרכזיים בשכונת התמר.

להזכירכם אתם לא לבד!
נציגי מועצה, פסיכולוגים ועובדים סוציאלים נמצאים כאן אתכם וניתן לקבל סיוע בקווי הסיוע השונים : 02-9939333/02-9939370

שבוע טוב ובשורות טובות,
צוות מידע לציבור