עדכון חולה בשכונת הרימוןתושבים יקרים,

מתוך ערבות הדדית ומחויבות חברתית הסכימה
רודה ברנדריס משכונת הרימון לחשוף את שמה ומסלולה.
רודה חזרה מארה"ב ביום שישי 13/3 - ברכבו של בעלה היישר לביתה ומאז נמצאת בבידוד בביתה ולא יצאה ממנו.
אנו מודים לה ומאחלים לה רפואה שלמה ומהירה.
אנו מבקשים להימנע מיצירת קשר עם החולים ולכבד את פרטיותם.

בברכה
צוות מידע לציבור