עדכון חולה בשכונת התמר 24/03/2020 23:40


תושבים יקרים,
בשעות האחרונות נמצא שחגי אליצור משכונת התמר נמצא חיובי לנגיף הקורונה.
אנו מודים לו על הסכמתו לפרסם את שמו ומסלולו כדי שכל מי שהיה עימו במגע יכנס לבידוד מיידי לתקופה של 14 יום:
בשבת י"ח אדר  (14.3) השתתף חגי בתפילת ליל שבת במניין המרכזי. בשבת בבוקר באחדות ישראל. במנחה במרכזי ובמוצאי שבת במנין הפנס של אלואל (שככל הנראה התקיים אצל משפ' סגל). מיום רביעי האחרון שוהה בבידוד.

בנוסף לכך היום קיבלו מספר נבדקים מאפרת תשובות ממשרד הבריאות.

משרד הבריאות נמצא בעומס כבד ואינו מצליח לתחקר ולפרסם את מסלולי החולים סמוך לקבלת התשובה.
עיכוב זה גורם לכך שאנשים שהיו במגע קרוב עם החולה המאומת החדש אינם מודעים לכך שעליהם להיכנס לבידוד מיידי כדי להגן על עצמם ועל סביבתם וההדבקה נמשכת.
כצעד של ערבות הדדית ומתוך דאגה לקרובים ושכנים ולקהילת אפרת, 
ועל מנת שנוכל להיערך ולסייע לחולים ולמשפחותיהם בצורה המיטבית אנו זקוקים שתעדכנו אותנו על קבלת תשובה חיובית ישירות דרך המוקד הביטחוני 1700705000 או דרך הצח"שים בשכונות.
גם אם אינכם מעוניינים לחשוף את שמכם - יש חשיבות עליונה להבין את המסלול שביצעתם בימים האחרונים על מנת שכל מי שהיה עמכם במגע יכנס לבידוד.

אנו מבקשים להודות לתושבים שמסייעים לנו בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ומאחלים רפואה שלמה ומהירה לחולים.