עדכון יומי, יום שלישי כ"ז ניסן 21.4. שעה 15:30


תושבים יקרים,

על פי הידוע לנו באפרת ישנם כרגע 44 מחלימים ו19 חולים בשלבי החלמה.

לאחר מאמצים גדולים של המועצה ושל משרד החינוך, המפקחים, צוותי בתי הספר והגנים בהתאם להנחיות לפתיחת המסגרות לחינוך המיוחד, החל ממחר יום רביעי ה22/4 יחלו לפעול מסגרות החינוך המיוחד באפרת כדי לאפשר לתלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד קיום של סדר יום שיהווה עבורם ועבור משפחתם שגרה חדשה תוך שמירה על בריאותם של התלמידים והצוותים כאחד.

מסגרת הלימוד כוללת את ילדי מסגרות החינוך המיוחד ואת ילדי החינוך המיוחד שמשובצים בשגרה בכיתות אם רגילות.

החל ממחר יפתחו באפרת עבור תלמידים אלו:

בתי ספר יסודיים:
עשה חיל (יכלול גם את תלמידי/ות החינוך המיוחד מבית הספר המשלב ומהממ"ד בשכונת התמר)
אורות עציון בנים (יכלול גם את תלמידי/ות החינוך המיוחד מבית הספר אורות עציון בנות והחטיבה הצעירה)

תיכון – דרך אבות

גני ילדים -  6 כיתות גני חינוך מיוחד.

בוצע מיפוי פרטני יחד עם בתי הספר והגנים ולכל ילד ותלמיד שהוריו הביעו רצון להיכלל בתכנית המיוחדת, הותאמה מסגרת בהתחשב בכלל המשתנים וההנחיות. כל משפחה תקבל במהלך היום הנחיה מפורטת מבית הספר / גן הילדים על השעות והימים בהם ישתלב בנם/בתם היות והמענה יהיה במסגרות זמן מצומצמות ולא יותר מ3 ילדים בו זמנית.

לכל קבוצה יוצמדו 2 אנשי צוות. אין מגע בין הקבוצות. לכל קבוצה שירותים ומרחב להפסקה נפרד. הכניסה והיציאה ושהות הקבוצה במוסד החינוכי יתבצעו תוך שמירה קפדנית על הנחיות ההגיינה והוראות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

חשוב להדגיש:
*השתתפות תלמיד במסגרת החינוך המיוחד בתקופת הקורונה מותנית בהסכמת ההורים, באישור בכתב ובהצהרת בריאות מידיי יום ביומו.

* הגעת ילד/תלמיד מחר למסגרת שהותאמה לו תעשה רק לאחר שבמהלך היום (יום ג' 21.4) צוות הגן/ בית הספר יעמוד בקשר עם ההורה .

* משרד החינוך לא מעמיד מערך הסעות ולכן ההגעה והיציאה תעשה ע"י ההורים תוך שמירה קפדנית על ההנחיות שמצ"ב.

על אף האמור, המועצה לקחה על עצמה לסייע במימון של הסעות עבור צוותי הגנים שאינם גרים בסביבה הקרובה, בכדיי לאפשר את קיום המסגרת כפי שתוכנן.

מצ"ב קובץ המפרט את נוהל פתיחה ושגרת הלימוד במסגרות המיוחדות.

אנו מבקשים לאחל לכל הילדים והתלמידים וצוותי ההוראה שחוזרים לשגרת הלימוד המיוחדת בהצלחה רבה ובריאות איתנה ומקווים להחזרת כל מערך החינוך לפעילות מהירה בקרוב

הספריה הציבורית חוזרת לפעול כרגע בשיטת "הזמנות מראש" הפרטים המלאים באתר המועצה :

http://www.efrat.muni.il/?CategoryID=1122

נמשיך לעדכן

 

צוות מידע לציבור