עדכון יום רביעי י"א בסיוון 3.6.2020


תושבים יקרים,

הבהרה בנושא הגעה לפארקים ושימוש במתקנים:
מבירור נוסף שעשינו מול הנחיות משרד הבריאות עולה שניתן להגיע לפארקים ציבוריים ( כדוגמת מדשאות) תוך הקפדה על ריחוק ועטיית מסכות.   השימוש במתקני שעשועים עדיין אסור.
השימוש במתקני כושר גופני בפארקים מותר - אך יש להקפיד על מרחק של 2 מטר  ולהימנע מהתקהלות .

נמשיך ונעדכן ככל שיהיו שינויים,
צוות מידע לציבור