עדכון אודות חולים חדשים 2


תושבים יקרים,
מתוך רצון לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע בידודים מיותרים הסכימה משפחת טל לפרסם את שמות התלמידים החולים:

אורי טל מכתה ו/4( מחנכת אורית) בעשה חייל
שחר טל מכתה ז/2 ( מחנך דוד אזולאי) מדרך אבות .

אנו מודים להם על הסכמתם לחשוף את שמם ומאחלים להם רפואה שלמה ובריאות איתנה.
אורי ושחר לא השתתפו בפעילויות של תנועות הנוער.
משרד הבריאות סיים את חקירתם האפדימיולוגית של אורי ושחר ומיידע כעת את התלמידים שהיו עימם במגע ישיר.
על מנת להמשיך את ההליך מול משרד הבריאות ומשרד החינוך נשלחה בקשה ע"י צוות ביה"ס דרך אבות להורי תלמידי שכבת ז' לבדוק האם בנם היה עם החולים במגע הדוק ( יותר מ-15 דקות במרחק הקטן מ -2 מטר )
לאחר שיתקבלו הנתונים, נעבירם למשרד החינוך להמשך הנחיות.

נמשיך לעדכן
צוות מידע לציבור