עדכון חולים חדשים נוסף לערב זה. יום שלישי כ"ו אלול 15.9 בשעה 23:15


עדכון חולים חדשים נוסף לערב זה. יום שלישי כ"ו אלול 15.9 בשעה 23:15
בשעות האחרונות התבשרנו על סייעת רוטציה בגנים שהתגלתה כחולה מאומתת. לאחר תחקיר שהתבצע על ידי הממונה המחוזית על תחום הבריאות במשרד החינוך עולה
שישנם מספר גני ילדים באפרת שנחשפו לסייעת והילדים וצוות הגן מתבקשים להיכנס לבידוד:
ילדי גן דולב עד לתאריך 22.9
ילדי גן הרועה עד לתאריך 25.9
ילדי גן מעיין עד לתאריך 28.9
גן דולב הסייעת נכחה בתאריך 8.9
גן הרועה הסיעת נכחה בימים 10-11/9
אם יש ילד/ה שלא נכח בגן בימים אלו אינו צריך להכנס לבידוד.
בעקבות שני תלמידי גן מעיין שהתגלו כחולים מאומתים ונסעו בהסעת גני המכינות וגן חבר, החל ממחר לא תתקיים ההסעה עד לאחר הסגר.
כמו כן לא ייפתח צהרון דולב.
נשוב ונעדכן ככל שידרש,
צוות מידע לציבור