יום רביעי כ"ז אלול 16.9.20 בשעה 23:30


עדכון חולים חדשים,
יום רביעי כ"ז אלול 16.9.20 בשעה 23:30
תושבים יקרים,
בשעות האחרונות נודע לנו על 2 חולים מאומתים חדשים אשר הסכימו לפרסם את שמם ומסלולם ואנו מודים להם על כך.
יערה וקסלר משכונת הזית לומדת בכיתה ב-6 בחטיבה הצעירה. היא החולה השלישית מכיתה זו שנמצאת כבר בבידוד עד לתאריך 27.9
מגעים אישיים נמסרו.
מעבר לכך לא היו ליערה מגעים ציבוריים נוספים וכולנו מאחלים לה רפואה שלמה ומהירה.
ארי ארדפרב - תושב הדגן נמצא גם הוא חיובי לקורונה.
ארי התפלל בבית הכנסת "ראשית דגנך" במספר תפילות שהתקיימו *בתוך המבנה* ובתפילות נוספות שהתקיימו מחוץ למבנה.
מועדי התפילות שארי השתתף בהם בתוך המבנה:
10.9 - שחרית בשעה 6:15
11.9 - שחרית בשעה 6:15
קבלת שבת מוקדמת
12.9 - שחרית בשעה 8:30
13.9 - שחרית בשעה 6:15
14.9 - שחרית בשעה 6:15
תפילות שהשתתף בהם ארי מחוץ למבנה:
10.9 ערבית בשעה 19:00
12.9 מנחה ומעריב
13.9 מנחה ומעריב
הנחיות משרד הבריאות לתפילה בתוך מבנה קובעות שבמידה והחולה מוכר (הסכים לפרסם את שמו) יכנסו לבידוד אלה ששהו במחציתו במרחק שקטן מ- 2 מטר ובמשך יותר מ- 15 דקות.
שאלות והבהרות נוספות ניתן לקבל במוקד משרד הבריאות 5400*
בנוסף, השתתף ארי בתאריך 11.9 בשעה 13:00 במשחק בייסבול במגרש הטניס בגפן.
במוצאי שבת 12.9 היה בהופעה של שלמה כץ במתנ"ס( הודיע באופן אישי לכל הקפסולה שלו)
ולאחר מכן בסליחות בתוך מבנה ישיבת אורות יהודה.
אנו מאחלים לארי, ליערה ולכל החולים רפואה שלמה ומהירה.
נשוב ונעדכן במידת הצורך,
צוות מידע לציבור