עדכון יום שישי כ"ח תשרי 16.10 בשעה 11:30


עדכון יום שישי כ"ח תשרי 16.10 בשעה 11:30
תושבים יקרים,
אנו עוקבים אחר החלטות והנחיות משרדי הממשלה השונים ונערכים בהתאם.
מאז פורסם אמש מתווה היציאה מהסגר אנו עמלים על מציאת פתרונות למורכבויות רבות מאד שניצבות לפתחנו:
לצערנו טרם התקבלה בקבינט החלטה לגבי משמעות עובדים שמגיעים מערים אדומות.
חלק משמעותי ביותר מצוותי החינוך באפרת מגיע מערים שמוגדרות נכון להיום כאדומות.
מתוך 33 גני הילדים שלנו – ב – 21 משולבים צוותי הוראה מערים אדומות.
מתוך 16 צהרוני הגנים (מתנ"ס) – ב – 14 צהרונים משולבות סייעות מערים אדומות.
4 מתוך 16 הצהרונים לא עומדים בתקן כמות הילדים המותרת במסגרת.
משמעות הנתונים האלה היא כפולה: מצד אחד – פערים מאד משמעותיים בכוח אדם במידה ולא יתאפשר לצוותי ההוראה מערים אדומות לצאת לעבודה.
מצד שני – חשש כבד להחזרת מעגל ההדבקה ומעגל הבידודים הרבים במידה ויתאפשר לנו לקלוט עובדים מרשות אדומה.
נוכח אי קבלת ההחלטות בממשלה, נוכח הפערים הגדולים מאד של כוח האדם ונוכח ההחלטה של משרד החינוך להשאיר לרשות את ההחלטה בדבר דחיית פתיחת מסגרות הגיל הרך – לא יפתחו באפרת ביום ראשון מעונות, גני הילדים וגני המכינות והצהרונים.
מסגרות החינוך המיוחד ימשיכו לעבוד כסדרם.
במהלך סוף השבוע יפעלו מתחמי בדיקות קורונה ברחבי הארץ לטובת הצוותים החינוכיים. המלצנו לצוותי החינוך שלנו לבצע בדיקות אלה בעיקר כדי לוודא שמי שנמצא חיובי – נכנס לבידוד ולא מגיע למקום העבודה.
תושבים יקרים,
אנו נמצאים בקשר עם רשויות נוספות שמתמודדות עם אתגרים דומים, מנסים להיערך למגוון תרחישים ובעיקר – ממתינים להחלטות ברורות שיאפשרו לנו להבין מה נכון לאפרת.
נשוב ונעדכן בהמשך להתפתחויות,
שבת שלום ומבורך,
צוות מידע לציבור