רחובות השכונה

  • המנורה 
  • זית שמן
  • יהודית
  • יהודה המכבי
  • יהונתן החשמונאי
  • מתיתיהו הכהן 
  • נטף 
  • פיטום הקטורת
  • ציפורן