רחובות השכונה

 

 • האלומה
 • הדגן
 • הזורעים 
 • החריש 
 • העומר
 • מעלה אביב
 • מעלה הגבעול 
 • מעלה כרמל 
 • מעלה הלקט
 • מעלה המורג
 • מעלה המנחם
 • מעלה התלם