רחובות השכונה

 • בית הבחירה
 • הדבש
 • מוריה
 • שלם ( מבוא מעונה )
 • מבוא גלעד
 • מבוא ההוד
 • מעלה הגדיד
 • מעלה הגזית 
 • מעלה ההיכל 
 • מעלה הלבנון 
 • מעלה יפה נוף 
 • מעלה נחלה 
 • מבוא מעוז