יו"ר הועדה: דובי שפלר

משתתפים:

  • נציג משטרה - מהנדס
  • יועץ תנועה ( משתנה )
  • עודד רביבי
  • אריאלה פרי
  • מיכה כץ
  • משה בן אלישע 
  • נתן ירון