למה צריך רישיון עסק?
לפי החוק, עסק טעון רישוי חייב רישיון עסק כדי לפעול וזאת כדי לוודא את קיומם של תנאים ודרישות בעסק שיבטיחו את השמירה על מטרות חוק רישוי עסקים. 
כבעלי עסקים, יש לכם אחריות כלפי הלקוחות והעובדים. רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.
בנוסף, עסק שנדרש בכך חייב להיות בעל רישיון בתוקף בעת פניה למימוש פוליסות ביטוחים למיניהם, מול חברת הביטוח.